BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék

ITS Hungary Kiválósági Díj 2020

Az ITS Hungary Egyesület vezetősége ismét meghirdeti az ITS Hungary Kiválósági Díj 2020 pályázatot.

Pályázati feltételek

1. A díjra az egyesület tagszervezetei és egyéni tagjai pályázhatnak.
2. Pályázni lehet bármely – az ITS területére vonatkozó – jelentősnek minősülő, 2019. december 31-ig befejezett, sikeres technológiai, rendszerépítési K+F projekt eredményének bemutatásával.
3. A pályázat benyújtásának módja: CSAK elektronikusan küldendő be (iroda@its-hungary.hu).
4. A pályázati anyag tartalma:
a pályázó szervezet/egyén neve, címe
a pályázatra benyújtott projekt, munka, terv, kutatási anyag legfeljebb 5 oldalban való bemutatása (amennyiben a pályázat témája igényli, legfeljebb 5 perces videó, animáció csatolható)
a munka jelentőségének, előnyeinek, társadalmi hasznának, a várt költség/haszon aránynak, a pályázat tárgya innovatív jellegének bemutatása
egyéb, az elbírálást segítő szempont leírása/bemutatása
a hasonló jellegű hazai vagy nemzetközi pályázatokon elért elismerések bemutatása
5. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 4.
6. Az elbírálás szempontjai:
milyen mértékben járult hozzá a pályázó az intelligens közlekedési rendszerek hazai fejlesztéséhez, megvalósításához
milyen mértékű nemzetgazdasági hasznot jelent az elkészült projekt, munka, javaslat
7. A Bíráló Bizottság tagjai az ITS Hungary Egyesület vezetőségének tagjai, továbbá a szakma elismert szaktekintélyei a pályázat témáinak megfelelően.
A díj átadása
Az ITS Hungary Kiválósági Díj átadására az ITS Hungary Egyesület közgyűlésén 2020. májusában kerül sor.
A díj győztese az ITS Hungary Egyesület plakettjét kapja, továbbá az egyesület a nyertes pályázó szervezettől
1 fő részvételi díját átvállalja valamely 2020. évben megrendezésre kerülő ITS témájú nemzetközi konferencián.
A díj nyerteséről az ITS Hungary Egyesület a szaklapokban hírt ad.