Az MSc képzés mintatanterve szerint kritérium tantárgy a szakmai gyakorlat, amelyet a hallgatónak a 3. félév után nyáron, 4 hét alatt kell elvégeznie. (Az ettől esetleg eltérő időtartamot tanszékünk jelzi.) A szakmai gyakorlatot nyáron kell elvégezni!

A szakmai gyakorlatra a Neptunban az azt megelőző tavaszi félévben kell jelentkezni azon a Tanszéken, ahol a hallgató a gyakorlat szervezését le kívánja bonyolítani, a kiválasztott területnek és témakörnek megfelelően. Tanszékünkhöz tartozó tárgykód: BMEKOKGM501

Az MSc képzésben a szakmai gyakorlat és a diplomaterv elkészítése szervesen összefügg, egymásra épül. A hallgatónak a diplomatervét arra a tapasztalatra és gyűjtött anyagra kell építenie, amit a szakmai gyakorlat folyamán szerzett. Ennek tükrében a szakmai gyakorlat helyét úgy kell megválasztani, hogy a hallgató érdeklődési körének megfeleljen. A szakmai gyakorlat és a diplomaterv témájának célszerűen ugyanannak kell lennie.

A hely megválasztása kétféleképpen történhet.

Az egyik megoldás, hogy a hallgató maga keres olyan céget, ahol a gyakorlatot letöltheti. MSc képzésen ezt a fajta gyakorlati hely keresést javasoljuk (meglévő kapcsolat BSc-s gyakorlati helyről, folyamatban lévő munkavégzés cégeknél, stb.).

A gyakorlat időtartama ebben az esetben: 2017. június 20 – augusztus 25. között tetszőlegesen megválasztva, 4 hét időtartamban.

A szakmai gyakorlat szervezéséhez a Tanszék számára a cég pontos nevét és címét kell megadni, illetve olyan felelős vezető adatait, aki a hallgató cégnél való elhelyezését engedélyezheti. Az engedélyező mellett a hallgatónak szakmai konzulensre is szüksége van, aki nemcsak a nyári gyakorlaton, hanem alkalmanként a diplomaterv írásának félévében is támogatja. Az engedélyező és a konzulens beosztásától függően lehet azonos személy is.

Saját cég keresése esetén az „MSc Szakmai gyakorlat jelentkezési űrlap”-ot a hallgatónak 2017. április 28-ig le kell adnia Kózel Miklós tanársegédnek. A jelentkezést a Tanszéknek jóvá kell hagynia.

A másik megoldás szerint a Tanszék kér partner cégektől témákat, amelyekből azok a hallgatók választhatnak, akik saját maguk nem találtak céget.

A gyakorlat tervezett időtartama ebben az esetben: 2017. július 3 – július 28. (eltérni csak egyéni hallgatói ügyintézéssel lehet).

Annak érdekében, hogy a megfelelő cégeket tudjuk megkeresni, 2017. április 21-ig jelentkezzenek (személyesen vagy e-mailben) Kózel Miklósnál azok, akik ezt a megoldást választják! A felkínált témákból 2017. május 22-ig lehet választani.

A hallgató a céggel közösen megfogalmaz egy témát, amelyből a szakmai gyakorlat során egy kb. 20 oldalas dolgozatot ír, majd pedig a következő félévben diplomát tervez.

A szakmai gyakorlaton elkészített dolgozatot az azt követő őszi félév regisztrációs hetének megkezdése előtt legalább egy héttel, 2017. augusztus 18-ig az adott tématerület felelős oktatójánál kell leadni:

Dr. Tóth János – közút (üzemi) Dr. Török Ádám – közút (gazdasági)
Bánfi Miklós – vasút (gazdasági) Bánfi Miklós – vasút (üzemi)
Kózel Miklós – légi (üzemi) Dr. Kővári Botond – légi (gazdasági)
Dr. Mészáros Ferenc - szállítmányozás  

Ugyanezen időpontig az „MSc Munkahelyi igazolás űrlappal” a szakmai gyakorlat teljesítését is igazolni kell, Kózel Miklósnak leadva azt.

A szakmai gyakorlat teljesítését a szakmai gyakorlat felelős igazolja. A dolgozat elfogadása esetén az eredmény a Neptunba a regisztrációs hét előtt beírásra kerül.

2017. február 10.

Szakmai gyakorlat - gyakran feltett kérdések
MSc Szakmai gyakorlat tájékoztató
MSc Szakmai gyakorlat jelentkezési űrlap
MSc Munkahelyi igazolás űrlap
Go to top