2015

Szerző Cím Konzulens Letöltés
Bottlik Dániel Bodomér Közösségi közlekedési hálózat fejlesztése Újpest térségében Soltész Tamás
Kalóz Viktória Repülésbiztonság- Emberi tényező és terrorizmus a légiközlekedésben Dr. Kővári Botond
Lengyel Henrietta Ideiglenes forgalmi rend jelzőtábláinak megfelelősség vizsgálata felismerhetőség alapján Válóczi Dénes
Futaki Anna Útvonalhálózatok tervezése, bevezetése és fejlesztése a polgári légiközlekedésben Dr. Szabó Géza, Altorjay Miklós
Duli Ádám Egy budapesti átmenő főpályaudvar létesítésének komplex vizsgálata Bánfi Miklós Gábor
Jakus István János A vasúti menetrendkészítés automatizálásának lehetőségei Bánfi Miklós Gábor
Földes Dávid Kerékpáros útvonal értékelő eljárás kidolgozása és beillesztése a multimodális városi útvonaltervezésbe Dr. Csiszár Csaba
Boldizsár Adrienn A kecskeméti repülőtér vegyes felhasználásának gazdasági lehetőségei Dr. Kővári Botond
Klock György Az integrált jegyrendszer bevezetésének lehetőségei Magyarországon Nagy Zoltán
Németh Máté A láncbusz közlekedésgazdasági és alkalmazhatósági vizsgálata Dr. Török Ádám
Szabó Zsombor A budapesti közösségi közlekedésének kereslet-kínálati elemzése Dr. Török Ádám
Vékony László Tarifaközösségek létrehozásához szükséges feltételrendszer üzemi-gazdasági megalapozása Nagy Zoltán
Tóth Tamás Eltérő városi útdíj-struktúrák hatásának vizsgálata Dr. Török Ádám
Pauer Gábor Az elektromobilitással összefüggő utazói döntéseket támogató módszer és alkalmazás koncepciójának kidolgozása Dr. Csiszár Csaba

2014

Szerző Cím Konzulens Letöltés
Karádi Dániel A légi közlekedésben alkalmazott utasinformatikai (mobil) alkalmazások értékelési módszerének kidolgozása és az alkalmazások továbbfejlesztési lehetőségei Dr. Csiszár Csaba  
Lukács József Beléptető kapu elhelyezési stratégia fejlesztése és bemutatása néhány kiválasztott metróállomáson keresztül Esztergár-Kiss Domokos  
Baranyai Dávid Magyarország másodrendű közúthálózatának közlekedésbiztonsági elemzése Sipos Tibor  
Buday Bence Repülőgépek földi közlekedésének alternatív környezetkímélő megvalósítási lehetőségei Dr. Kővári Botond  
Klock György A Volán-vállalatok összevonásának hatása a vasúti és közúti személyszállítás összehangolásának lehetőségére a Nyugat-magyarországi régióban Nagy Zoltán  
Cserháti Balázs Intelligens parkolás menedzsment változó díjtételekkel Dr. Csiszár Csaba  
Tóth Tamás Kordonalapú és a távolságalapú útdíjfizetési rendszer budapesti kialakításának összehasonlítása Dr. Török Ádám  
Pauer Gábor Az évszaknak megfelelő gumiabroncs használat költség-haszon elemzése Dr. Török Árpád  
Törőcsik Krisztina Nemzeti szintű térbeli számszerűsíthető általános egyensúlyi modell fejlesztése Dr. Török Árpád  
Szakmár Tamás A fővárosi és elővárosi egységes, zónás tarifarendszer megvalósításának vizsgálata Dr. Mándoki Péter  
Szereda Natalja Humán erőforrás menedzsment a repülőgép földi kiszolgálásában Dr. Kővári Botond  
Boldizsár Adrienn A kecskeméti katonai repülőtér működéséből adódó zajproblémák, és kiküszöbölésének megoldásai Dr. Kővári Botond  
Béres Orsolya Katalin Az autópályán folyó munkálatok forgalombiztonságának növelése Dr. Mándoki Péter  
Gere Lóránt Átszállási időveszteségek minimalizálása közlekedésszervezési intézkedésekkel Dr. Csiszár Csaba  
Csonka Bálint Carsharing szolgáltatás keresleti és kínálati jellemzői közötti összefüggések feltárása, elemzése Dr. Csiszár Csaba  
Maráz Katalin A repülőtéri árutovábbítási folyamatok biztonsága Dr. Kővári Botond  
Sukupčák Marián Közúti csomópontok áteresztőképességének növelése a konfliktuspontok áthelyezésével Dr. Mándoki Péter  

2013

Szerző Cím Konzulens Letöltés
Földes Dávid Megállóhely választást segítő algoritmus kidolgozása személyre szabott utastájékoztató alkalmazáshoz Dr. Csiszár Csaba
Szakmár Tamás Az Észak-Déli Regionális gyorsvasút koncepcionális változatainak összehasonlító vizsgálata Dr. Mándoki Péter,
Dr. Komócsin Zoltán
 
Cserháti Balázs Parkolást segítő számítógépes alkalmazás koncepciójának kidolgozása Dr. Csiszár Csaba
Katona Géza Közúti kapcsolatok kezelésének integrálása az E-travel multimodális útvonaltervezőbe Lénárt Balázs
Szőcs Szilárd Közösségi közlekedés fővárosi irányítási rendszereinek (DIR, AVM és FUTAR) összehasonlító értékelése Dr. Debreczeni Gábor
Greksa Bence Kerékpáros forgalom útkereszteződésekben történő biztonságos átvezetési lehetőségeinek vizsgálata szimulációs módszerrel (VISSIM) Dr. Juhász János
Nagy Viktória Vasúti ismeretek tűzoltók részére Bánfi Miklós Gábor  
Radics Miklós Optimális menetirányítás: stratégiák és implementálhatóság vizsgálata a FUTÁR projektben Dr. Tettamanti Tamás
Tóth Tamás Biogáz buszok elterjedésének hatása a megújuló tüzelőanyag-felhasználásra Dr. Török Ádám
Futaki Anna A pilóta nélküli légijárművet kezelő személyzet problémáinak feltárása Dr. Kővári Botond
Csonka Bálint Carsharing rendszerek elemzéséhez multikritériumos módszer kidolgozása és a szolgáltatás budapesti továbbfejlesztésének lehetőségei Dr. Csiszár Csaba
Beke Barbara Mónika Közúti biztonsági berendezések piaci penetrációjának matematikai modellezése Dr. Török Ádám
Varga Mátyás Futópálya túlfutás megakadályozásának eszközei Dr. Kővári Botond
Horváth Dóra A gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése Dr. Török Ádám
Beluch Dániel Korszerű repülőgép-fejlesztések a polgári repülésben a környezetvédelem érdekében Dr. Kővári Botond  
Bóvári Franciska Egy hazai szállítmányozó vállalat komplex vizsgálata Dr. Kővári Botond

2012

Szerző Cím Konzulens
Glász Attila Kerékpáros közlekedési balesetek korfájának meghatározása Magyarországon 1998-tól 2010-ig Dr. Török Árpád
Lénárd Eszter Közúti, vasúti és belvízi áruszállítás gazdasági és externális költségeinek elemzése és összehasonlítása Dr. Török Árpád
Tóth Ferenc Varsó és Budapest közlekedésfejlesztési politikájának összehasonlítása Dr. Török Árpád
Wirth Judit A vasúti, kombinált és közúti szállítás környezeti vizsgálata Dr. Török Árpád

2011

Szerző Cím Konzulens
Kövesy Richárd A magyar roncsautó-piac helyzete, problémái és fejlesztési lehetőségei Dr. Török Árpád
Kocsis László Társadalmi-hasznosság alapú értékelési eljárás vizsgálata Dr. Török Árpád
Tóth Ferenc A közúti gépjárművezetők képzésének jogszabályai vizsgálata Dr. Török Árpád
Szabó Tamás A közlekedésben alkalmazott gépjármű szimulátor SWOT analízise Dr. Török Árpád
Turchányi Miklós Közlekedés és a klímaváltozás kapcsolatának játékelméleti vizsgálata Dr. Török Árpád
Wirth Judit A kombinált és a vasúti szállítás előnyeiből adódó lehetőségek a közút tehermentesítésére Dr. Török Árpád

2010

Szerző Cím Konzulens
Capras Dávid Közúti szintbeni kereszteződés áttervezése Kvassay út–Hajóállomás utca–Csepeli rakpart csomópont Dr. Török Árpád
Capras Dávid A romániai vasúti infrastruktúra multikritériumos elemzése földrajzi információs rendszer alkalmazásával Dr. Török Árpád
Polgár János A közforgalmú közlekedés előnybiztosításának vizsgálata a társadalmi, klimatikus költségek tükrében Dr. Török Árpád
Go to top