KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

 1. Kerékpáros forgalom útkereszteződésekben történő biztonságos átvezetési lehetőségeinek vizsgálata szimulációs módszerrel (VISSIM)
  Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens
 2. Kerékpárosok közúti forgalomban láthatóságának, észlelhetőségének vizsgálata
  Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens
 3. Pest megyében bekövetkezett kerékpáros balesetek jellemzőinek vizsgálata
  Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens
 4. Mobil készülékek (okostelefon, táblagép) alkalmazási lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság elősegítésében
  Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens
 5. Gyalogosok közlekedési magatartásának vizsgálata megfigyelésen alapuló adatgyűjtéssel
  Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens
 6. Tehergépjármű balesetek statisztikai vizsgálata
  Konzulens: Dr. Török Árpád adjunktus
 7. Balesetsűrűsödési helyek keresése és közúti biztonsági felülvizsgálat végzése
  Konzulens: Dr. Török Árpád adjunktus
 8. A nemzetközi közlekedésbiztonsági EuroRap módszertan hazai adaptációja, illetve minta vizsgálat végzése
  Konzulens: Sipos Tibor tanársegéd
 9. Forgalmi előrebecslések és a közlekedésbiztonsági mutatók összefüggéseinek vizsgálata
  Konzulens: Dr. Török Ádám adjunktus

KÖRNYEZETVÉDELEM

 1. Rugalmas közúti közforgalmú közösségi közlekedés közlekedés-energetikai vizsgálata
  Konzulens: Dr. Török Ádám adjunktus
 2. Az elővárosi közlekedés integrációja, környezetgazdasági, területfejlesztési összefüggések
  Konzulens: Dr. Mészáros Péter adjunktus
 3. A bevásárló központok közlekedési, környezeti hatásai, kezelési, szabályozási kérdések
  Konzulens: Dr. Mészáros Péter adjunktus
 4. A gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetőségei, tartalékai, támogatási politikák, struktúrák
  Konzulens: Dr. Mészáros Péter adjunktus
 5. A közúti közlekedés energetikai és környezetvédelmi hatásainak vizsgálata egyensúlyi modellek alkalmazásán keresztül
  Konzulens: Dr. Török Árpád adjunktus
 6. A hazai elektromobilitás térnyerését elősegítő eszközök elemzése
  Konzulens: Dr. Mészáros Ferenc egyetemi docens

KÖZLEKEDÉSI RENDSZER MODELLEZÉSE, ELEMZÉSE

 1. A közlekedés és a logisztika piacának, szabályozásának elemzése
  Konzulens: Dr. Bokor Zoltán egyetemi docens
 2. Közlekedési és logisztikai vállalatok/szolgáltatások műszaki-gazdasági elemzése
  Konzulens: Dr. Bokor Zoltán egyetemi docens
 3. Közlekedési és logisztikai fejlesztések megalapozása, hatásvizsgálata
  Konzulens: Dr. Bokor Zoltán egyetemi docens
 4. Szállítási-szállítmányozási folyamatok értékelése, korszerűsítése
  Konzulens: Dr. Bokor Zoltán egyetemi docens
 5. Áruszállítási áramlatok előrebecslése, modellezése
  Konzulens: Dr. Bokor Zoltán egyetemi docens, Bánfi Miklós tanársegéd
 6. Nemzeti szintű térbeli számszerűsíthető általános egyensúlyi modell fejlesztése
  Konzulens: Dr. Török Árpád adjunktus
 7. Személyközlekedési hálózati modell építése; az elemek időfüggő költségfüggvényeinek meghatározása és útvonalkeresés végrehajtása (különös tekintettel az intermodális csomópontokra és parkolókra)
  Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens
 8. Helyváltoztatási döntéseket támogató módszer kidolgozása a közlekedési hálózat, a helyváltoztatási módok és a személyes jellemzők analízise alapján
  Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens
 9. A személyközlekedési komplex információs rendszer elemzési, értékelési módszerének kidolgozása (cél, funkció, szervezet, alrendszer, adat közötti kapcsolatrendszer feltárása, modellezése)
  Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens
 10. Késési okok vizsgálata és várható késések előrebecslése a személyközlekedésben
  Konzulens: Esztergár-Kiss Domokos PhD hallgató
 11. Felhasználói csoportok kialakításának vizsgálata és automatikus képzése a közlekedésben matematikai módszerek segítségével
  Konzulens: Esztergár-Kiss Domokos PhD hallgató
 12. Utazások vizsgálata és becslése mozgásminták alapján
  Konzulens: Esztergár-Kiss Domokos PhD hallgató
 13. Közúti infrastruktúra fejlesztésének makrogazdasági hatásai
  Konzulens: Dr. Török Ádám adjunktus
 14. Az útdíjrendszerek nemzetgazdasági hatásainak elemzése
  Konzulens: Dr. Mészáros Ferenc egyetemi docens
 15. A hazai közlekedéspolitika koncepcionális fejlődésének kiértékelése
  Konzulens: Dr. Mészáros Ferenc egyetemi docens
 16. Mol Bubi Közösségi Kerékpár Kölcsönző rendszer felhasználói szokásainak elemzése
  Konzulens: Dr. Tóth János egyetemi docens, Mátrai Tamás doktorandusz
 17. Havaria helyzetek kezelése a helyi tömegközlekedésben
  Konzulens: Dr. Tóth János egyetemi docens, Mátrai Tamás doktorandusz

VASÚTÜZEM

 1. Átlós viszonylatok kialakításának vizsgálata Budapest elővárosi vasúti közlekedésében
  Konzulens: Bánfi Miklós tudományos segédmunkatárs
 2. Budapesti átmenő főpályaudvar kialakítási lehetőségének vizsgálata a vasútüzem és a városi közlekedés szempontjából
  Konzulens: Bánfi Miklós tudományos segédmunkatárs
 3. Intelligens technológiák felhasználása a vasútüzemben
  Konzulens: Bánfi Miklós tudományos segédmunkatárs
 4. Újszerű vasútüzemi technológiák számítógépes modellezése
  Konzulens: Bánfi Miklós tudományos segédmunkatárs
 5. Selyemút vasúti szállításának gazdasági és üzemviteli kérdései.
  Konzulens: Dr. Török Ádám tudományos munkatárs, Bánfi Miklós tudományos segédmunkatárs

INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK

 1. A mesterséges intelligencia alkalmazása a személyközlekedésben
  Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens
 2. Mobilitási igények adaptív befolyásolására alkalmas módszer fejlesztése és beágyazása kontextus függő információs szolgáltatásba
  Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens
 3. Adaptív forgalomirányítási módszerek elemzése, hatásainak bemutatása
  Konzulens: Soltész Tamás tanársegéd
 4. Adaptív elektronikus díjrendszer modelljének kidolgozása, fejlesztése a közösségi közlekedésben
  Konzulens: Esztergár-Kiss Domokos PhD hallgató
 5. Intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása a közúti közlekedésben
  Konzulens: Dr. Tóth János egyetemi docens
 6. Közlekedési igénymodellezés egy választott példán keresztül
  Konzulens: Dr. Tóth János egyetemi docens
 7. Információs rendszertervezési eljárások a közlekedésben
  Konzulens: Dr. Mándoki Péter egyetemi docens
 8. GPS berendezések alkalmazásának lehetőségei a közforgalmú közlekedés forgalmi áramlatainak mérésében
  Konzulens: Dr. Mándoki Péter egyetemi docens
 9. Értékelő algoritmus készítése kézi számítógéppel végzett forgalomszámlálások adatainak feldolgozásához
  Konzulens: Dr. Mándoki Péter egyetemi docens
 10. Forgalomfelvételi és adatfeldolgozó szoftver kidolgozása Windows Mobil, illetve Symbian operációs rendszerrel rendelkező kéziszámítógépekre, és mobiltelefonokra
  Konzulens: Dr. Mándoki Péter egyetemi docens
 11. Intelligens közlekedési intézkedéscsomagok egyensúlyi modellkörnyezetben történő leképezésének lehetősége
  Konzulens: Dr. Török Árpád adjunktus
 12. Személyre szabott, valós idejű adatok alapján működő utas- és utazástámogató közösségi közlekedési applikáció fejlesztése
  Konzulens: Kózel Miklós tanársegéd

VÁROSI KÖZLEKEDÉS

 1. Városi közösségi közlekedés minőségi kérdései
  Konzulens: Kövesné Dr. Gilicze Éva egyetemi tanár
 2. Értékelő eljárás alkalmazása a városi közlekedés minőségére
  Konzulens: Kövesné Dr. Gilicze Éva egyetemi tanár
 3. A felszíni forgalomirányító (FUTÁR) diszpécserek és a járművezetők zavarkezelési lehetőségei, az emberi tényezők figyelembe vétele
  Konzulens: Kózel Miklós tanársegéd
 4. Eszközök és eljárások a közösségi közlekedés járművei előnyben részesítése érdekében
  Konzulens: Kózel Miklós tanársegéd
 5. A közösségi közlekedés előnyben részesítése és a menetidő valamint annak megbízhatósága közötti összefüggések feltárása
  Konzulens: Kózel Miklós tanársegéd
 6. Utastájékoztató (FUTÁR) kijelzők telepítési helyeinek és információtartalmának vizsgálata
  Konzulens: Kózel Miklós tanársegéd
 7. Gyorsjáratok közlekedtetésének lehetősége a városi kötöttpályás hálózatokon
  Konzulens: Soltész Tamás tanársegéd
 8. Hazai és külföldi városok közlekedési hálózatainak elemző összehasonlítása
  Konzulens: Soltész Tamás tanársegéd
 9. Elővárosi vasút mentén elhelyezkedő P+R parkolóhelyek információs rendszere
  Konzulens: Válóczi Dénes PhD hallgató
 10. Utasforgalmi létesítmények kapacitástervezése jármű és utas oldalról
  Konzulens: Soltész Tamás tanársegéd, Válóczi Dénes PhD hallgató
 11. Kerékpáros közlekedéssel kombinált helyváltoztatási láncok képzése
  Konzulens: Válóczi Dénes PhD hallgató
 12. B+R parkolóhelyek, közösségi kerékpáros rendszer infrastrukturális és információs rendszerének fejlesztése
  Konzulens: Válóczi Dénes PhD hallgató
 13. Járművek újraelosztási algoritmusának kidolgozása, bike-sharing rendszerben
  Konzulens: Esztergár-Kiss Domokos PhD hallgató
 14. Napi tevékenységi láncok optimalizálása LBS technológia segítségével
  Konzulens: Esztergár-Kiss Domokos PhD hallgató
 15. Városi fejlesztéscsomagok vizsgálata SCGE modellek segítségével
  Konzulens: Dr. Török Árpád adjunktus
 16. Városi behajtási rendszerek gazdasági vizsgálata a közforgalmú közösségi közlekedésre
  Konzulens: Dr. Török Ádám adjunktus
 17. Elektromos járművek közlekedésszervezési és –üzemeltetési módszereinek fejlesztése, adaptálása
  Konzulens: Dr. Csiszár Csaba egyetemi docens
 18. Települési közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása
  Konzulens: Dr. Török Árpád adjunktus
 19. Elektronikus jegykezelő kapuk utasforgalomra gyakorolt hatásának vizsgálata mikroszkopikus szimulációval
  Konzulens: Dr. Juhász János egyetemi docens

Go to top